1. Algemene notities

Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten, evenals andere gegevensbeschermingsvoorschriften, is:

Global Web Assets Limited

2. Verwerking van Persoonsgegevens

A. Algemene informatie over de verwerking van Persoonsgegevens:

Door onze website te gebruiken, verklaart de gebruiker zich akkoord met het verzamelen en verwerken van gegevens in overeenstemming met de volgende bepalingen.

B. Gegevensverzameling voor websitetoegang (serverlogbestanden)

Zodra de gebruiker zonder registratie onze website bezoekt, verzendt de hiervoor gebruikte internetbrowser automatisch gegevens die in serverlogbestanden worden opgeslagen. De volgende gegevens worden verzonden en opgeslagen:

  • Datum en tijd van toegang tot onze website;
  • Informatie over het type en de versie van de gebruikte internetbrowser;
  • IP-adres van de gebruiker en gerelateerde geografische gegevens;
  • Besturingssysteem dat door de gebruiker wordt gebruikt;
  • Verwijzende URL;
  • Gezochte domeinnaam.

De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, lid f van de AVG.

C. Registratie op deze website

Bij registratie op onze website verstrekken gebruikers persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, wachtwoord, geslacht, geboortedatum, enz.) om onze diensten te gebruiken. De gegevens worden in een daartoe voorzien formulier ingevoerd, aan ons doorgegeven en opgeslagen. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het gebruik van de betreffende diensten. Tijdens het registratieproces wordt de toestemming van de gebruiker voor de verwerking van deze gegevens verkregen.

De tijdens de registratie verkregen gegevens worden bewaard zolang de gebruiker actief en geregistreerd is op onze website. Bij verwijdering van het aangemaakte account worden de gegevens van de gebruiker verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Aanmelden via externe operators

Bij het registreren op onze site kunnen gebruikers ervoor kiezen om in te loggen via tools van Facebook, Apple, Microsoft of Google. Met deze tools kan elke houder van een account bij een van deze operatoren zijn of haar identificatiegegevens gebruiken om een account op onze website aan te maken. Wanneer een gebruiker op het registratieformulier op de knop "Doorgaan als ..." klikt, geeft de gebruiker de exploitant zijn toestemming voor de overdracht van de gegevens die nodig zijn voor het aanmaken van zijn account. Voor meer informatie kan de gebruiker het privacybeleid van de betreffende operator raadplegen.

D. Conversatie- en adviesplicht

Een deel van de verstrekte informatie delen we met onze Consulenten die reageren op berichten van klanten. Deze informatie omvat de naam van de gebruiker, de geboortedatum, het geslacht en de profielfoto. We kunnen ook bepaalde privé-informatie die in gesprekken wordt gedeeld, opslaan als logboeken. Deze logboeken worden veilig bijgehouden en beschikbaar gesteld aan ons toegewijde team van Consulenten. Door deze informatie te delen en te bewaren, zorgen we ervoor dat onze Consulenten toegang hebben tot relevante context en historische gegevens om gepersonaliseerde en efficiënte hulp te bieden.

Elke Consulent die zijn diensten op ons platform aanbiedt, verbindt zich ertoe zijn verplichtingen na te komen onder de toepasselijke regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens zoals deze met name voortvloeit uit de Europese Verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

De Consultant stemt ermee in om geen gebruik te maken van de Persoonsgegevens met betrekking tot de Gebruiker voor andere doeleinden dan de strikte behoeften van de uitvoering van zijn Dienst. Evenzo is het de Consultant niet toegestaan persoonsgegevens mee te delen aan een derde partij.

E. Opmerkingen/Beoordelingen

Gebruikers kunnen opmerkingen/recensies schrijven op onze website. Om een beoordeling achter te laten, dienen cliënten ingelogd te zijn op hun account. Alle gegevens met betrekking tot opmerkingen/beoordelingen worden opgeslagen op het gebruikersaccount in onze database.

F. Gegevens die worden gedeeld met dienstverleners

Klantenservice:

Er is een contactformulier en een e-mailadres beschikbaar op onze website om de elektronische communicatie met de gebruikers te vergemakkelijken. De informatie die via het contactformulier wordt verzonden, inclusief contactgegevens, wordt uitsluitend opgeslagen voor het verwerken van vragen van gebruikers of eventuele volgende vragen. Voor een effectieve klantenservice delen we deze gegevens, waaronder de naam van de gebruiker, het e-mailadres en de berichtinhoud, met onze partner, Ladesk, die fungeert als onze aangewezen klantenservice. Ladesk is gebonden aan dezelfde privacy- en gegevensbeschermingsnormen als ons platform.

De gegevens die via het contactformulier worden verzonden, worden alleen verwijderd als de gebruiker daarom verzoekt, als de toestemming voor opslag wordt ingetrokken of als het niet langer nodig is om de gegevens te bewaren.

Betaling

Betalingsgegevens worden verzonden en beheerd door onze partners voor betalingsverwerking. Deze gegevens zijn versleuteld en worden niet opgeslagen, tenzij de gebruiker uitdrukkelijk heeft ingestemd via de card-on-file-optie. Deze extra beveiligingslaag zorgt ervoor dat de betalingsgegevens van de gebruiker beschermd blijven en alleen worden bewaard als deze ervoor kiest om het gemak van het opslaan van zijn of haar kaartgegevens te gebruiken voor toekomstige transacties.

3. Toestemming intrekken

Intrekking van reeds door de gebruiker gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. Als een gebruiker besluit zijn profiel te verwijderen of om verwijdering van zijn persoonlijke gegevens verzoekt, zullen we zijn informatie onmiddellijk uit onze systemen verwijderen, met uitzondering van alle gegevens die we wettelijk of voor legitieme zakelijke doeleinden moeten bewaren. Om de verwijdering van hun gegevens aan te vragen, dienen gebruikers een e-mail te sturen naar lisa@mediumastro.nl. Vermeld in het onderwerp van de e-mail "Verzoek om gegevensverwijdering" om ervoor te zorgen dat het verzoek snel wordt geïdentificeerd en verwerkt, in overeenstemming met de AVG-regelgeving. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden, wordt niet beïnvloed door de intrekking.

4. Rechten van betrokkenen

Gebruikers hebben het recht om op elk moment informatie te verkrijgen over de persoonlijke gegevens die over hen zijn opgeslagen, de herkomst, de ontvangers en het doel van opslag. Gebruikers hebben ook het recht om deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Houd er rekening mee dat het intrekken van uw toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden.

Verzoeken om informatie, evenals verzoeken om rectificatie, blokkering of verwijdering van gegevens, kunnen worden gedaan door contact met ons op te nemen via de contactgegevens aan het einde van dit document.

5. Bewaartermijn van gegevens

De persoonsgegevens die via onze website worden verzameld en verwerkt, worden bewaard zolang de gebruiker op onze website is geregistreerd en actief gebruikmaakt van onze diensten. Dit betekent dat zolang de gebruiker een actief account aanhoudt en contact blijft houden met ons platform, we zijn of haar persoonlijke gegevens bewaren. Alle berichten worden echter na 30 dagen automatisch gearchiveerd. Na 180 dagen inactiviteit wordt het gebruikersprofiel automatisch gedeactiveerd (maar niet verwijderd). Alle gebruikersgegevens worden pas volledig verwijderd na een periode van 2 jaar inactiviteit.

Bepaalde persoonlijke gegevens, zoals serverlogbestanden en IP-adressen, kunnen gedurende een beperkte periode worden bewaard om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, onze rechten te beschermen, geschillen op te lossen of onze algemene voorwaarden te handhaven. Als u vragen heeft over de bewaartermijn van uw specifieke persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in dit Privacy Statement.

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet langer worden bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Daarom evalueren we regelmatig onze praktijken voor het bewaren van gegevens om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

6. Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens op ons platform is uw uitdrukkelijke toestemming, die wordt verkregen wanneer u zich aanmeldt en akkoord gaat met ons privacybeleid. Door uw toestemming te geven, erkent u dat wij uw persoonlijke gegevens zullen verwerken in overeenstemming met dit beleid en voor de hierin beschreven doeleinden. We doen er alles aan om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gegevens te handhaven en tegelijkertijd uw rechten als gebruiker te respecteren. Als u zich zorgen maakt of uw toestemming wilt intrekken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in deze polisvoorwaarden.

7. Geautomatiseerde besluitvorming

Om de gebruikerservaring op ons spirituele chatplatform te verbeteren, kunnen we automatische berichtverzending gebruiken op basis van cliëntprofielgegevens, waaronder informatie zoals leeftijd en geslacht. Deze geautomatiseerde berichten zijn ontworpen om gepersonaliseerde inhoud en aanbevelingen te bieden die aansluiten bij uw interesses en voorkeuren. Bij deze geautomatiseerde berichten zijn echter geen besluitvormingsprocessen betrokken die juridische of vergelijkbare significante gevolgen voor u kunnen hebben.

8. Internationale gegevensoverdrachten

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vereist de overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) passende waarborgen om de bescherming van de privacyrechten van individuen te waarborgen. Als spiritueel chatplatform begrijpen we het belang van het handhaven van de privacy en veiligheid van uw persoonlijke informatie, inclusief uw klantberichten.

Wanneer uw berichten worden beantwoord door Consulenten die gevestigd zijn in landen buiten de EER, nemen wij de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens adequaat worden beschermd. Deze maatregelen kunnen zijn:

Standaardcontractbepalingen: we hebben wettelijk bindende overeenkomsten, ook wel standaardcontractbepalingen genoemd, opgesteld met de operators in de ontvangende landen. Deze clausules bevatten bepalingen die uw gegevens beschermen en een consistent niveau van gegevensbescherming handhaven, zoals vereist door de AVG.

Maatregelen voor gegevensbescherming: wij implementeren technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tijdens internationale overdrachten. Deze maatregelen omvatten versleuteling, toegangscontroles en regelmatige controles om naleving van de AVG-vereisten te waarborgen.

Door deze waarborgen te implementeren, streven we ernaar ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de hoge normen voor gegevensbescherming die door de AVG worden opgelegd. Als u vragen of opmerkingen heeft over internationale gegevensoverdracht of de maatregelen die we hebben genomen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via de informatie in deze privacyverklaring.

9. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen. De meeste cookies die we gebruiken zijn "sessiecookies", die automatisch worden verwijderd na het bezoek van de gebruiker. Andere cookies blijven op het apparaat van de gebruiker opgeslagen totdat ze door de gebruiker worden verwijderd. Deze cookies stellen ons in staat om de browser van de gebruiker bij een volgend bezoek te herkennen. Raadpleeg voor meer informatie ons Cookie-beleid dat beschikbaar is op deze site.

10. Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google LLC ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van onze website wordt doorgaans overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

In het geval van geactiveerde IP-anonimisering op deze website, wordt het IP-adres van gebruikers die de website bezoeken binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vóór verzending door Google ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar ingekort. IP-anonimisering is actief op deze website.

In opdracht van de website-exploitant zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren.

Gebruikers kunnen de opslag van cookies voorkomen door hun browserinstellingen dienovereenkomstig te configureren. Bovendien kunnen gebruikers voorkomen dat de door de cookies gegenereerde en op hun gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (inclusief hun IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google worden verzameld door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende pagina: koppeling: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

11. Vertaalhulpmiddelen

Vertaalhulpmiddelen worden in bepaalde omstandigheden gebruikt om gebruikersberichten te vertalen, om de gebruiker berichten te sturen, en tijdens inkomende en uitgaande ondersteuningstickets. Er worden geen berichten opgeslagen, teksten worden alleen tijdelijk gebruikt voor de uitvoering van de vertaling. Het hulpmiddel gebruikt geen van uw inhoud voor enig ander doel dan u te voorzien van een vertaaldienst.

12. Reclame en marketing

We maken gebruik van privacybewuste tools zoals Google Ads, Google Remarketing en Microsoft Bing om verantwoord gebruik van gegevens te waarborgen en de privacy van gebruikers te waarborgen.

Google Ads: deze website maakt gebruik van Google Ads, een digitaal advertentieplatform van Google. Google Ads kan bepaalde informatie over uw browse-activiteiten op deze site verzamelen met behulp van cookies of vergelijkbare technologieën. Deze gegevens worden gebruikt om gerichte advertenties te leveren op basis van uw interesses en browsegeschiedenis. Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie over hoe Google Ads uw gegevens verzamelt en verwerkt, en over uw opties om gepersonaliseerde advertenties te beheren.

Google Remarketing: we gebruiken Google Remarketing om onze producten en diensten op verschillende websites op internet te adverteren. Deze technologie stelt ons in staat om op maat gemaakte advertenties weer te geven aan gebruikers die onze website eerder hebben bezocht. Google Remarketing gebruikt cookies om uw interacties te volgen en informatie te verzamelen over uw surfgedrag. Wees gerust, alle verzamelde gegevens worden gebruikt in overeenstemming met ons privacybeleid en de privacypraktijken van Google. U kunt uw instellingen voor advertentiepersonalisatie aanpassen of u afmelden voor Google Remarketing door naar de pagina Advertentie-instellingen van Google te gaan.

Microsoft Bing: onze website kan Microsoft Bing gebruiken, een zoekadvertentietool van Microsoft. Microsoft Bing kan bepaalde informatie over uw bezoek aan onze site verzamelen door het gebruik van cookies of soortgelijke technologieën. Deze gegevens worden gebruikt om relevante advertenties weer te geven op basis van uw voorkeuren en interesses. Raadpleeg de Privacyverklaring van Microsoft voor meer informatie over hoe Microsoft Bing uw gegevens verzamelt en verwerkt, en over uw keuzes met betrekking tot gepersonaliseerde advertenties.

Houd er rekening mee dat hoewel de website ernaar streeft de privacy en veiligheid van de gebruikersgegevens te waarborgen, deze geen controle heeft over de privacypraktijken van deze advertentietools van derden. Het wordt de gebruiker aanbevolen om het respectieve privacybeleid van Google Ads, Google Remarketing en Microsoft Bing te lezen voor een uitgebreid begrip van hun gegevensverzameling en gebruikspraktijken.

13. Gegevensbeveiligingsmaatregelen

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen. Deze maatregelen zijn bedoeld om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van persoonsgegevens te voorkomen. We herzien regelmatig onze beveiligingspraktijken om de voortdurende integriteit en vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die we verwerken te waarborgen.

SSL-codering:

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van gegevens te beschermen, gebruiken we de modernste coderingsmethoden (bijv. SSL). Dit betekent dat gegevens die via onze website worden verzonden, niet door derden kunnen worden gelezen. Een versleutelde verbinding is te herkennen aan de wijziging van de adresregel van de browser van "http://" naar "https://" en aan de weergave van een gesloten hangslot of slotsymbool.

14. Wijzigingen in het privacybeleid

Op ons platform zetten we ons in om de bescherming van de persoonlijke gegevens van onze gebruikers continu te verbeteren. In overeenstemming met deze toezegging kunnen we ons privacybeleid periodiek bijwerken om eventuele wijzigingen in onze praktijken weer te geven of om in overeenstemming te zijn met wettelijke vereisten. Deze updates worden gemaakt met als doel de grootst mogelijke veiligheid en privacy van de informatie van onze gebruikers te waarborgen. Het is echter belangrijk op te merken dat het de verantwoordelijkheid van onze gebruikers is om het privacybeleid regelmatig te bekijken en te controleren op eventuele wijzigingen. Door dit te doen, kunnen gebruikers op de hoogte blijven van hoe hun gegevens worden behandeld en begrijpen ze eventuele nieuwe rechten of keuzes die ze hebben. We moedigen onze gebruikers aan om waakzaam en geïnformeerd te blijven door het privacybeleid regelmatig te bekijken en contact met ons op te nemen als ze vragen of opmerkingen hebben.

Contactgegevens:

Als u vragen, zorgen of verzoeken heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens of onze gegevensbeschermingspraktijken, neem dan contact met ons op via de volgende contactgegevens:

Global Web Assets Limited

Email: lisa@mediumastro.nl